zaterdag, december 23, 2006

levensbeschouwelijke visies op kerk en staat

Voor de liefhebbers heb ik ook een stuk syllabus op het net gezet onder de titel "levensbeschouwelijke visies op (de verhouding tussen) staat, recht en civil society", een overzichtje in 6 hoofdstukjes (1. pre-reformatorisch katholicisme, 2. van reformatie tot "Britse" verlichting, 3. van "Franse" verlichting tot secularisme, 4. joodse visies, 5.het perspectief van de islâm, 6. pluralisme en (gematigd conservatief) hedendaags christendom (amerikaans model en katholicisme post-Vaticanum II)). Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom, liefst per e-post (matthias@storme.be).
(de tekst is bijgewerkt op 25 december 's avonds)

Geen opmerkingen:

 
Locations of visitors to this page