zondag, januari 20, 2008

Blinde vlekken in Reynebeau's valkeoog

(update onderaan)
In de Standaard van 19 januari bleek nogmaals dat Reynebeau op zijn best is wanneer hij opiniestukken schrijft waarin hij duidelijk voor een stelling uitkomt (in casu het stuk "Het neoliberalisme spreekt Engels") en op zijn slechtst wanneer hij ogenschijnlijk neutraal aan berichtgeving of geschiedschrijving beweert te doen (nl. in de bijdrage over Bruno Valkeniers "De man die uit de schaduw komt"). In de laatste bijdrage beoefent de historicus zijn geliefde techniek van het amalgaam met het oog op "killing by association". En al kan ik op veel andere slakken ook zout leggen, ik beperk me om op de selectiviteit van het geheugen van Reynebeau te wijzen wat de Orde van de Vlaamse Leeuw betreft. Volgens Reynebeau zou de passage van Valkeniers in de vzw Beweging Vlaanderen-Europa een ruk naar rechts hebben veroorzaakt, die ertoe zou geleid hebben dat de Orde van de Vlaamse Leeuw "(die) traditioneel meestal naar prominenten uit de brede culturele sfeer (ging)" (...) "de jongste jaren naar laureaten uit de radicaal-Vlaamse frontlijn, met 'de burgemeesters van Halle-Vilvoorde' en Remi Vermeiren, het 'gezicht' van het Warandemanifest" en "in 2007 naar de meest flamingantische van de vorige generatie christendemocratische politici, Herman Suykerbuyk".

Welnu, zoals vaker ziet Reynebeau spoken. De Orde van de Vlaamse Leeuw werd 16 keer uitgereikt onder voorzitterschap van Piet Blomme en de jongste 8 keer onder mijn voorzitterschap. De allereerste Orde werd uitgereikt aan een Vlaamse strijdende politicus uit de frontlijn, nl. Ernest Soens; in die eerste periode ging de Orde verder 6 x naar prominenten uit de culturele sfeer (Deleu, Durnez, Briers, Brouwers, Marijnissen, Penninckx), 4 x naar personen uit het verenigingsleven van de Vlaamse beweging (Sevenants, Gerlo, Campo, Van Overstraeten), 3 x naar een journalist (Grammens, Platel, Ruys) en 2 x naar historici (Simons, Willemsen). Sedert ik voorzitter ben werd ze 3 x uitgereikt aan een kunstenaar (Jari Demeulemeester, Harold van de Perre, Hubert van Herreweghen), 1 x aan een journalist (Kees Middelhoff), 2 x aan Vlaamse strijdende politici (Leo Peeters en Herman Suykerbuyk), die moeilijk kunnen gezien worden als een symptoom van extreem-rechts, en 2x aan personen uit het verenigingsleven van de Vlaamse beweging (Ludo Abicht en Remi Vermeiren). Wie die 8 namen ziet kan moeilijk ernstig stellen dat hier een "ruk naar rechts" heeft plaatsgevonden die met de "passage" van Valkeniers te maken zou hebben. Valkeniers is geen lid van de Orde van de Vlaamse Leeuw. Suykerbuyk is al evenmin lid van de "club die hem de onderscheiding toekende" (tenzij als laureaat en eerst sinds dan); beiden zijn wel lid van de Beweging Vlaanderen-Europa. Het klopt dat enkele recente uitreikingen van de Orde plaats vonden in samenwerking met die Beweging en met name gekoppeld werden aan de uitreiking van een Gulden Spoor door die Beweging. Dat heeft op de eerste plaats te maken met de kost van zo'n organisatie. Maar wie op die "koppeling" wijst, mag er aan herinnerd worden dat juist daardoor de jongste jaren er nog veel meer uitreikingen hebben plaatsgevonden aan "prominenten uit de brede culturele sfeer", al heten die dan "Gulden Spoor" in plaats van "Orde van de Vlaamse Leeuw": in 2006 Godfried Lannoo en Patricia Carson, in 2007 Jean-Pierre Rondas Connie Neefs en Norbert d'Hulst. Maar volgens Reynebeau getuigen al die namen natuurlijk alleen maar van een "klein flamingantisch milieu waarin men elkaar prijzen geeft".

Het is erg waarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van Reynebau's verhaal in andere opzichten niet groter is en zijn paranoia even groot.

Tot slot: ik heb niet de minste behoefte om te ontkennen dat er wellicht meerdere verenigingen zijn waarvan Bruno Valkeniers en ikzelf allebei lid zijn. Hetzelfde kan wat mij betreft wellicht gezegd worden van omzeggens elke in het verenigingsleven actieve Vlaming. Uit de grote hoeveelheid verbanden die tussen mensen in Vlaanderen kunnen gelegd worden enkel diegene halen die in een complottheorie passen en al de rest verzwijgen is een vorm van journalistiek die misschien past in De Morgen maar zowel de Standaard als een historicus onwaardig is.

Matthias Storme
Voorzitter Orde van de Vlaamse Leeuw

update:
En ziehier wat de Standaard van mijn lezersbrief heeft gemaakt.....:
Valkeniers
Volgens De Standaard zou de passage van Bruno Valkeniers in de vzw Beweging Vlaanderen-Europa een ruk naar rechts hebben veroorzaakt, die ertoe geleid zou hebben dat de Orde van de Vlaamse Leeuw '(die) traditioneel meestal naar prominenten uit de brede culturele sfeer (ging)' (...) 'de jongste jaren naar laureaten uit de radicaal-Vlaamse frontlijn ging' Welnu, De Standaard ziet spoken. De Orde van de Vlaamse Leeuw werd 16 keer uitgereikt onder voorzitterschap van Piet Blomme en de jongste acht keer onder mijn voorzitterschap. In die eerste periode ging de Orde zes keer naar prominenten uit de culturele sfeer (Deleu, Durnez, Briers, Brouwers, Marijnissen, Penninckx), vier keer naar personen uit het verenigingsleven van de Vlaamse Beweging (Sevenants, Gerlo, Campo, Van Overstraeten), drie keer naar een journalist (Grammens, Platel, Ruys) en tweemaal naar historici (Simons, Willemsen). Sedert ik voorzitter ben, werd ze driemaal uitgereikt aan een kunstenaar (Jari Demeulemeester, Harold van de Perre, Hubert van Herreweghen), eenmaal aan een journalist (Kees Middelhoff), tweemaal aan Vlaamse strijdende politici (Leo Peeters en Herman Suykerbuyk) die moeilijk kunnen gezien worden als een symptoom van extreem-rechts, en tweemaal aan personen uit het verenigingsleven van de Vlaamse beweging (Ludo Abicht en Remi Vermeiren). Wie die acht namen ziet, kan moeilijk ernstig stellen dat hier een 'ruk naar rechts' heeft plaatsgevonden die met de 'passage' van Valkeniers te maken zou hebben. Valkeniers is geen lid van de Orde van de Vlaamse Leeuw.
Matthias Storme,
voorzitter Orde van de Vlaamse Leeuw

donderdag, januari 17, 2008

amerikaanse stemtest

Ik heb me ook maar laten verleiden om mee te doen aan de amerikaanse stemtest.
Resultaat:
Fred Thompson 36
Duncan Hunter 36
Mitt Romney 31
Mike Huckabee 26
Ron Paul 26
John McCain 21
Dennis Kucinich 14
Chris Dodd 14
Rudy Giuliani 14
John Edwards 12
Joe Biden 9
Bill Richardson 8
Mike Gravel 8
Hillary Clinton 6
Barack Obama 6

Fred Thompson
Score: 36
Agree
Immigration
Taxes
Stem-Cell Research
Abortion
Social Security
Line-Item Veto
Marriage
Education
Disagree
Iraq
Health Care
Energy
Death Penalty
Gun Control
Environment
Duncan Hunter
Score: 36
Agree
Immigration
Taxes
Stem-Cell Research
Abortion
Social Security
Line-Item Veto
Energy
Marriage
Disagree
Iraq
Health Care
Death Penalty
Gun Control
Environment
Education

-- Take the Quiz! --Als ik nu eens wist wie Duncan Hunter is ... van de score voor Thompson en Romney verschiet ik alvast niet.

donderdag, januari 03, 2008

De Ceulaer, werp uw kroon naar Sneyssens !

In Knack van vandaag meent Joël de Ceulaer mij de les te moeten spellen omdat ik niet zou geprotesteerd hebben tegen de veroordeling van Abou Jahjah door de correctionele rehtbank te Antwerpen voor zijn rol in de Borgerhoutse rellen van 2002. Ik schreef hem het volgende:

Misschien moet ik Joël de Ceulaer eraan herinneren dat ik enkele dagen na de door hem geciteerde uitspraak van mij reeds gezegd heb dat, indien ik het standpunt van de AEL had gekend, ik AEL naast het Vlaams Blok zou hebben genoemd als een partij die al evenzeer de vrijheid van meningsuiting verdedigde. Waar het om ging was immers dat ik het niet verantwoord vond te stemmen voor partijen die de wetten hadden goedgekeurd die onder meer het loutere geweldloze aanzetten tot zogenaamde discriminatie strafbaar stellen.

Ten tweede bestaan er vele vormen van het conservatisme, en het zou alvast in hoofde van Burke en Scruton niet inconsequent zijn om deze beperking van de vrijheid van meningsuiting te billijken, en al evenmin voor Herman de Dijn. Dus is er ook geen enkele noodzaak voor wie zich op dat gedachtengoed beroept om de Heer Abou Jahjah te hulp te snellen. Boudewijn Bouckaert is zoals U weet veeleer een liberaal dan een conservatief. En wat mijzelf betreft, houd ik hoewel conservatief zijnde heel erg aan de fundamentele vrijheden van onze Grondwet, ja. Dus verklaar ik me even nader.

Ik heb niet de gewoonte me over vonnissen uit te spreken die ik niet heb bestudeerd; als iemand mij de tekst ervan kan bezorgen, kan ik misschien iets zinnigs zeggen. U weet ook dat ik altijd verdedigd heb dat de grens van de vrijheid van meningsuiting voor mij ligt bij het aanzetten tot geweld. Met wat ik van de zaak weet - maar zoals gezegd is dat onvoldoende om me er echt over uit te spreken - gaat het hier over een beschuldiging van aanzetten tot geweld. Juridisch lijkt er op het eerste gezicht dus niets mis vanuit de door mij verdedigde doctrine, maar daarmee vel ik geen oordeel over het bewezen zijn van de feiten. Daarvoor moet men minstens het vonnis en bij voorkeur ook het dossier kennen. Ik neem aan dat U dat bestudeerd hebt, mijnheer de Ceulaer ?

Update: Ik heb intussen het vonnis ontvangen en kunnen lezen. Zonder dossier kan ik nog steeds niet oordelen of de bewezen verklaarde feiten inderdaad zo hebben plaatsgevonden. Maar ik kan wel zeggen dat ik de straf buitensporig vind. Eén jaar effectief, als men weet welke straffen maar uitgesproken worden voor andere zaken (de klappen die de dood van Guido Demoor veroorzaakten bijvoorbeeld)...

Update 2: er verscheen een kritisch en goed geargumenteerd artikel over het vonnis op de webstek van de Gazet van Antwerpen van de hand van John de Wit (een van de weinige journalisten die zich nog vastbijt in juridische vragen en daarbij van de nodige juridische expertise getuigt):"AEL-kopstukken krijgen één jaar cel voor opjutten tot rellen"
 
Locations of visitors to this page