maandag, januari 19, 2009

Omerta in het Vlaams Parlement

Terwijl Kris "Bulldozer" Peeters op de CD&V nieuwjaarsreceptie wordt uitgehangen als boegbeeld van een Schip zonder Doel, wordt in het Vlaams Parlement verder de omertà georganiseerd over de vernieling van erfgoed.

Dirk de Cock diende in dat parlement een vraag in aan Minister-president Bulldozer Peeters om uitleg over de sloop van historisch waardevolle hoeves in Kieldrecht.

Ziehier het antwoord:

Geachte heer De Cock,

uw vraag om uitleg aan de minister-president Peeters over de sloop van historisch waardevolle hoeves in Kieldrecht werd naar de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening verwezen. De vraag werd, overeenkomstig artikel 80.3 van het Reglement, aan de commissievoorzitter voorgelegd.

De voorzitter heeft de vraag als onontvankelijk beoordeeld omdat het hoofdzakelijk een lokale aangelegenheid betreft. Een vraag van de heer Wymeersch over hetzelfde onderwerp werd deze week eveneens onontvankelijk bevonden. De voorzitter suggereert dat u een schriftelijke vraag stelt om deze problematiek op te volgen.

Met vriendelijke groeten,

Johan Cuypers
Commissiesecretaris Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening
Vlaams Parlement


Intussen is het dak van de historische schuur - een van de bedreigde gebouwen - leeggeroofd, wat het historisch dakgebinte zichtbaar maakt op deze foto.

Geen opmerkingen:

 
Locations of visitors to this page